Aktualności

Aktualności

Badania i rozwój w ramach POIG 1.4

piątek, 1 stycznia 2016

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ RFID

Dnia 28.02.2012 Simplum Sp. z o.o. uzyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" osi priorytetowej 1 "Badania i rozwój nowoczesnych technologii" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i zawarła umowę nr UDA-POIG.01.04.00-24-0012/11-00

17/03/2016

GIC i Simplum otwierają drzwi do rynków Chin i Wietnamu 

09/03/2016

Śniadanie prasowe Simplum Sp. z o.o. „Sytuacja w branży mięsnej - nasza odpowiedź”

Simplum organizuje śniadanie prasowe z udziałem ekspertów branżowych, by wskazać możliwe kierunki poprawy sytuacji.

13/06/2015

W dniach 13-14 czerwca 2015 roku firma Simplum Sp. z o.o. przedstawiła możliwości systemu SLIDE na Globalnym Szczycie Bezpieczeństwa Żywności odbywającym się w Pekinie.