Aktualności

Aktualności

GIC Trade

poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Simplum Sp. z o.o. oraz GIC Trade, Inc. (dba GIC Group) ogłosiły utworzenie korporacyjnego joint venture, oferując zintegrowany system do śledzenia bezpieczeństwa żywności na całym świecie.

Simplum opracował przełomową technologię umożliwiającą śledzenie informacji o inwentarzu żywym i wymianę danych, zabezpieczoną patentem.

Ten zintegrowany system oferuje 3 moduły do zbierania danych: hodowli, tuczu i uboju oraz kontrolę weterynaryjną.

Unikalne cechy systemu (SLIDE) stwarzają kompleksowe możliwości gromadzenia i rozpowszechniania danych, ich efektywne przechowywanie i przywoływanie możliwości za pośrednictwem technologii RFID (identyfikacja radiowa), a także reagowanie na wymogi regulacyjne na rynku Unii Europejskiej.

System SLIDE upraszcza proces rozwoju produkcji trzody chlewnej poprzez automatyzację oraz zintegrowane gromadzenie i analizę danych.

Nowe joint venture rozszerzy działalność  Simplum – GIC na wybrane rynki, głównie w Chinach i USA. Porozumienie rozpocznie kampanię uświadamiającą, aby rozwinąć działalność na nowych rynkach.

Tomasz Szymanski, Prezes Simplum, powiedział: ‘’Nasza współpraca z GIC poszerzy i wzmocni naszą rozwijającą się platformę międzynarodową’’.

Fakt, iż wszystkie główne systemy prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności są obecnie wzywane do śledzenia dokumentacji, wg Ricka Gilmorea, Prezesa GIC, oferuje ogromne możliwości dla systemy SLIDE.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Rick Gilmore, GIC Grupa: rickgilmore@gicgroup.com

Tom Szymański, Simplum: tom.szymanski@simplum.com

17/03/2016

GIC i Simplum otwierają drzwi do rynków Chin i Wietnamu 

09/03/2016

Śniadanie prasowe Simplum Sp. z o.o. „Sytuacja w branży mięsnej - nasza odpowiedź”

Simplum organizuje śniadanie prasowe z udziałem ekspertów branżowych, by wskazać możliwe kierunki poprawy sytuacji.

01/01/2016

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ RFID