Aktualności

Aktualności

Globalny Szczyt Bezpieczeństwa Żywności w Pekinie

sobota, 13 czerwca 2015

W dniach 13-14 czerwca 2015 roku firma Simplum Sp. z o.o. przedstawiła możliwości systemu SLIDE na Globalnym Szczycie Bezpieczeństwa Żywności odbywającym się w Pekinie.

Misją grupy simplum jest dostarczanie nowoczesnych usług informacyjnych dla wszystkich użytkowników w rolnictwie i łańcuchu produkcji mięsa. Aby osiągnąć ten cel, Simplum stworzył skuteczny zintegrowany sprzęt, oprogramowanie i system analityczny zatytułowany SLIDE, który został zaprojektowany, aby gromadzić informacje od podstawowych do złożonych. SLIDE wykorzystuje zintegrowane znaczniki identyfikacji radiowej dla udokumentowania każdego kroku wzdłuż łańcucha wartości inwentarza żywego.
Dokumentowanie każdego ruchu od hodowli przez tucz do uboju, eliminuje niepewność w produkcji i zapewnia wartość produktu końcowego. Oprócz zapewnienia jakości gotowego  produktu, znaczniki identyfikacyjne zapewniają możliwość śledzenia, które prowadzą do przydatnych narzędzi metrycznych dla rolników i producentów mięsa. Te możliwości śledzenia obejmują kontrolę wagi, zarządzanie jakością paszy, przerób paszy i raportowanie jakości mięsa i analizy. System SLIDE jest bardzo elastyczny dla użytkownika i jest oferowany w konkurencyjnej strukturze cenowej.

System SLIDE stanowi praktyczny mechanizm dla krajów wymagających monitorowania każdego etapu procesu produkcyjnego. Chiński przemysł wieprzowy, na przykład, wprowadził obowiązkowy wymóg śledzenia historii we wszystkich prowincjach. Chiny stoją w obliczu wielu problemów, w tym utrzymania zdrowego środowiska na ich farmach i używania antybiotyków na niskim poziomie. W chwili obecnej, przejrzystość i możliwość śledzenia produkcji wieprzowiny jest bardzo niska. Ponieważ Chiny muszą spełniać podstawowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywności i normy międzynarodowe, system SLIDE byłby bardzo przydatny dla przemysłu w Chinach w celu zapewnienia, że chińscy klienci otrzymują bezpieczne i niezawodne produkty, a chińscy producenci są w stanie je dostarczyć.
Aby spełniać podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności, Chiny wdrożyły kilka ważnych usprawnień technologicznych. Chiny mają stosunkowo solidny system technologii żywienia i kontroli powietrza, ale bardzo prosty system monitorujący. Nieprecyzyjne wprowadzanie danych powoduje niedokładne analizy, oceny i spowodowało zmniejszenie przejrzystości, co prowadzi do ograniczenia konkurencyjności Chin w sektorze wieprzowiny w najbliższej przyszłości.
Simplum dostarcza rozwiązanie problemów chińskiej produkcji wieprzowiny. System SLIDE ma dwa krytyczne komponenty technologiczne, które ułatwiają śledzenie produktów wieprzowych. Pierwszym składnikiem jest urządzenie do rejestracji danych, które wykorzystuje przenośne terminale, wagi automatyczne, bramy z czytnikami  i stacje czytnikowe w rzeźni dla monitorowania świń. Drugim składnikiem jest aktualizacja oprogramowania, która wykorzystuje system zarządzania w chmurze i aplikacji dla urządzeń przenośnych. System SLIDE również składa się z nośnika danych, służącego do śledzenia zwierząt.
Wdrożenie systemu SLIDE w Chinach zapewni wiele usprawnień w sektorze wieprzowiny. Może również pomóc w zbieraniu danych o chińskiej wieprzowinie i jej dalszej ocenie i prognozie sprzedaży. System SLIDE dostarcza brakujące ogniwo danych pomiędzy zainteresowanymi stronami w łańcuchu dostaw i zmniejsza liczbę błędów w dokumentacji. Podsumowując, system SLIDE jest skutecznym narzędziem, które może poprawić rentowność przemysłu wieprzowego w Chinach.

17/03/2016

GIC i Simplum otwierają drzwi do rynków Chin i Wietnamu 

09/03/2016

Śniadanie prasowe Simplum Sp. z o.o. „Sytuacja w branży mięsnej - nasza odpowiedź”

Simplum organizuje śniadanie prasowe z udziałem ekspertów branżowych, by wskazać możliwe kierunki poprawy sytuacji.

01/01/2016

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ RFID