Aktualności

Aktualności

Śniadanie Prasowe 09.03.

środa, 9 marca 2016

Śniadanie prasowe Simplum Sp. z o.o. „Sytuacja w branży mięsnej - nasza odpowiedź”

Simplum organizuje śniadanie prasowe z udziałem ekspertów branżowych, by wskazać możliwe kierunki poprawy sytuacji.

Spotkanie z przedstawicielami mediów odbyło się w środę, 9 marca 2016 roku w Warszawie.

Wzięli w nim udział następujący eksperci:

Tomasz Szymański – Prezes Zarządu Simplum Spółka z o.o.

Janusz Wojtczak – Prezes Zarządu  Inter-Agri

Marian Kapłon - Prezes Zarządu Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody
Chlewnej

Aleksander Dargiewicz - Dyrektor Zarządzający Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej

Dr Krzysztof Jażdżewski - Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii

Łukasz Kręski – Impera Seed Fund – Prezes Zarządu

Dr Krzysztof Kwit z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach

Aneta Herod - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 

Spotkanie rozpoczął Tomasz Szymański, który nakreślił podstawowe cechy branży produkcji trzody chlewnej, a następnie zapoznał dziennikarzy ze sposobem funkcjonowania technologii SLIDE.

W tej części scharakteryzował pozytywną rolę, jaką systemy identyfikacji i zarządzania, takie jak SLIDE, mogą odgrywać w rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce.

Dziennikarze mogli się dowiedzieć, że systemy takie jak SLIDE mogą aktywnie uczestniczyć w rozwoju branży, która obecnie przeżywa głęboki strukturalny kryzys polegający na daleko idącym rozdrobnieniu i nieumiejętności efektywnego zarządzania stadem skutkującą niską konkurencyjnością producentów polskiej wieprzowiny. Na taką sytuację nakładają się kryzys związany z ujawnieniem ognisk ASF i choroby Aujeszkiego i nałożonym przez wiele krajów embargiem na wieprzowinę z Polski.

Istotną rolę w pogłębianiu kryzysu, zdaniem wszystkich ekspertów, odgrywają Kraje EU15 (UE przed poszerzeniem), które skutecznie blokują koncentrację i możliwości eksportowe Polski.

Na ten fakt - przyznało gremium - nakłada się nieefektywna od lat polityka rozwoju branży hodowlanej, która bardziej przypomina politykę społeczną niż rozwojową. Kluczową rolę w takim konserwowaniu rozdrobnienia i zacofania produkcji zwierzęcej odgrywa tło polityczne. Drobni rolnicy budują elektorat w kolejnych wyborach, a zatem radykalne zmiany w strukturze polskiego rolnictwa były dla kolejnych ekip rządzących ruchem podkopującym szanse elekcji bądź re-elekcji.

Dr. Krzysztof Jażdżewski w logicznym i ciekawym wywodzie dowodził, że taka „polityka socjalna” była wymuszona przez proces dziejowy, w  którym po 1998 roku musiano zadbać o losy milionów chłoporobotników. Radykalne zmiany - jego zdaniem - doprowadziłyby do ruiny tysięcy rodzin. Następnie podał przykłady krajów z zachodniej granicy, w których procesy zmian struktury branży produkcyjnej potrzebowały nawet 30 lat. Z taką argumentacją nie zgodził się Prezes Impera Seed Fund Łukasz Kręski, który podkreślając możliwości i łatwość wdrażania biznesowych rozwiązań technologicznych ocenił, że zmiana struktury produkcji i modernizacja sektora może zamknąć się okresie około 3-5 lat, zakładając otwartość rynku oraz skuteczne wsparcie państwa.

W swoich ciekawy wystąpieniach Panowie Marian Kapłon i Janusz Wojtczak zwrócili uwagę na absurdalne systemy dofinansowań proponowane przez rządy polski i unii. Obejmują one producentów stad o liczebności, która z definicji jest nieefektywna kosztowo. Efektem tak przyjętych założeń może być tylko konserwowanie zacofania i odkładanie upadku polskich producentów w czasie. Zdaniem obu panów, tylko stada powyżej 400 macior są dochodowe. Dlatego konieczna jest koncentracja i wspieranie producentów skali.

Wszyscy rozmówcy przyznali, że system identyfikacji w jego funkcji kontroli kosztów, jest warunkiem dodatkowym i koniecznym w rozwoju branży producenckiej.

Wnioski narzuciły się same: należy podjąć natychmiastowe działania nakłaniające rząd do pilnego podjęcia dzieła restrukturyzacji polskiego rolnictwa. Są na to klarowne pomysły, brakuje tylko woli decydentów. W innym scenariuszu produkcja zwierzęca padnie pod ciężarem wrogich jej działań konkurentów - kolokwialnie mówiąc -zachodnich

Dyskusja przy śniadaniu angielskim została zaplanowana na ok. 1,5 h, ale z powodu dużego zainteresowania dziennikarzy i żywotności dyskusji przeciągnęła się do 4 godzin.

17/03/2016

GIC i Simplum otwierają drzwi do rynków Chin i Wietnamu 

01/01/2016

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ RFID

13/06/2015

W dniach 13-14 czerwca 2015 roku firma Simplum Sp. z o.o. przedstawiła możliwości systemu SLIDE na Globalnym Szczycie Bezpieczeństwa Żywności odbywającym się w Pekinie.