Doradztwo

Doradztwo

Doradztwo

SLIDE generuje niespotykaną dotąd ilość i jakość danych o produkcji. Dane każdego etapu produkcyjnego są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. W trakcie ciągłych testów, realizowanych w naturalnym otoczeniu produkcyjnym i w ścisłej współpracy z naszymi Klientami, definiujemy i wdrażamy nowe sposoby poprawy produkcji trzody chlewnej. 

Doradcy Simplum analizują wszystkie obszary i wpływ poszczególnych działań na osiągane paramtery w celu maksymalizacji efektu końcowego. Pomagamy naszym Klientom tak organizować swoją produkcję, aby przynosiła ona najwyższe możliwe zyski.

Doradcy Simplum prowadzą szkolenia z zakresu utrzymania stada, optymalizacji doboru genetycznego, optymalizacji tuczu oraz organizacji pracy. Pomagamy naszym Klientom poprawnie interpretować wyniki generowane przez SLIDE oraz podejmować właściwe decyzje.

Hodowla
więcej...
Tucz
więcej...
Ubój
więcej...
Urządzenia
więcej...
SLIDEstat.org
więcej...
TRACEABILITY
więcej...