Slidestat.org

Slidestat.org

Korzyści

  • Monitoring najważniejszych parametrów produkcyjnych
  • Monitoring bieżącej i historycznej wydajności ekonomicznej
  • Historia cen skupu żywca
  • Analizy porównawcze własnych parametrów produkcyjnych ze średnimi wartościami rynkowymi
  • Analizy trendów
  • Wskaźniki złych i dobrych parametrów

 

 

Hodowla
więcej...
Tucz
więcej...
Ubój
więcej...
Urządzenia
więcej...
Doradztwo
więcej...
TRACEABILITY
więcej...