Tucz

Tucz

WAGA KOJCOWA SPS-SLIDE

Korzyści

  • Zwiększenie marż i oszczędność paszy
  • Poprawa FCR
  • Rejestracja i kontrola zdarzeń (odsadzenie, wejście na tucz, zmiana paszy, waga, spożycie paszy, ubój itd…)
  • Pomiar przyrostów i alarmy
  • Optymalizacja „przełączania” paszy
  • Sortowanie sztuk po zadanych parametrach (sprzedaż, pasza)
  • Optymalizacja sprzedaży żywca

 

Hodowla
więcej...
Ubój
więcej...
Urządzenia
więcej...
SLIDEstat.org
więcej...
Doradztwo
więcej...
TRACEABILITY
więcej...