Ubój

Ubój

CZYTNIK SAR-SLIDE

Korzyści

  • Automatyczna identyfikacja sztuk na linii ubojowej
  • Pobór zindywidualizowanych danych ubojowych
  • Indywidualizacja danych przychodowych z każdej sztuki
  • Automatyczna awizacja dostaw
  • Automatyzacja rozliczeń
  • Ranking dostawców
  • Źródło danych dla systemów Zapewnienia Jakości
Hodowla
więcej...
Tucz
więcej...
Urządzenia
więcej...
SLIDEstat.org
więcej...
Doradztwo
więcej...
TRACEABILITY
więcej...