Urządzenia

Urządzenia

SLIDE Mobile

Mobilny terminal z czytnikiem RFID i oprogramowaniem SLIDE, wykorzystywany do zbierania danych bezpośrednio w procesach i pozwalający na automatyczne ściąganie danych z oznakowanego zwierzęcia. Ponadto pozwala na dostęp do informacji dotyczących każdego zwierzęcia na podstawie zeskanowanego kolczyka. Program jest indywidualnie skonfigurowany do wymaganego przez klienta zakresu funkcjonalności i procesów przez niego wykorzystywanych.

 

CZYTNIK SAR-SLIDE

Sprzęt samodzielne skanuje zwierzęta na linii ubojowej i jest zintegrowany z systemem oceny uboju w rzeźni. Pobiera informacje z systemu rzeźni i łączy je z liczbą zwierząt po jej przeczytaniu, uzupełniając historię każdego zwierzęcia uzyskanymi parametrami.

WAGA KOJCOWA SPS-SLIDE

Waga pozwalająca pojedynczo ważyć zwierzęta wraz z ich automatyczną identyfikacją. Pozwala to na automatyczny pomiar i zapisywanie wagi w dowolnym momencie życia tuczników. Okresowe ważenie i zapis wagi poszczególnych tuczników pozwala monitorować przyszłe zyski. Informacje te wraz z danymi historii zwierząt i konsumpcji pasz będą miały kluczowe znaczenie dla wyniku ekonomicznego produkcji i podejmowania decyzji hodowlanych.

Hodowla
więcej...
Tucz
więcej...
Ubój
więcej...
SLIDEstat.org
więcej...
Doradztwo
więcej...
TRACEABILITY
więcej...