SLIDE

SLIDE Grupy Simplum

SLIDE jest wyjątkowym narzędziem wspierającym wzrost zysków  przedsiębiorstwa rolniczego. Dzięki połączeniu właściwego oprogramowania oraz specjalnego sprzętu, produkcja wieprzowiny staje się bardziej wydajna.

Produkcja Prosiąt

Produkcja Prosiąt


Produkcja prosiąt może być łatwiejsza oraz bardziej wydajna dzięki systemowi SLIDE. Jest to narzędzie, które umożliwia farmerom dokonywanie bardziej kompleksowych analiz i tym samym podejmowanie rozsądniejszych decyzji.

 • Szczegóły
 • Sprzęt
 • Zalety

Gromadzenie danych dzięki SLIDE pozwala poprawiać wydajność stada. Monitorowanie wszystkich parametrów dla grup loch, ale także indywidualnych zwierząt – zarówno loch jak i prosiąt (z wykorzystaniem SLIDE-Tag – kolczyka elektronicznego) daje możliwość pogłębionej analizy i precyzyjniejszego wnioskowania. SLIDE pozwala na optymalizację karmienia loch prośnych, zwiększanie miotności oraz sterowanie wagami urodzeniowymi. Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji otwiera nowe możliwości a automatyzacja procesów redukuje ilość pracy i ogranicza występowanie pomyłek.

 • Kolczyki elektroniczne
 
 • SSM - SLIDE Smart Mobile
   • Jest to przenośny terminal z czytnikiem RFID oraz oprogramowaniem SLIDE. Urządzenie gromadzi informacje bezprzewodowo, ale umożliwia też zbieranie danych ręcznie, poprzez sczytywanie elektronicznych kolczyków. Po przeskanowaniu kolczyka możliwy jest dostęp do wszystkich danych na temat danego zwierzęcia. Dodatkowo, oprogramowanie może być unikalnie skonfigurowane w zależności od potrzeb klienta.
 
 • SPS - SLIDE Pen Scale
   • Waga kojcowa nie tylko waży zwierzęta, ale także automatycznie je identyfikuje. Dzięki okresowemu ważeniu tuczników, możliwe jest określenie przyrostu masy osobnika w danym czasie. Informacje te w zestawieniu z historią życia zwierzęcia oraz spożywaną przez niego paszą pozwalają podejmować lepsze dla produkcji decyzje w zakresie rozmnażania trzody.
  • Łatwość użytkowania
 
  • Bezpieczeństwo danych
 
  • Poprawa wydajności lochy
 
  • Poprawa wskaźnika odpajania prosiąt
 
  • Przejrzystość
 
  • Automatyzacja pracy
 
  • Redukcja czynności biurowo-administracyjnych

Tucz

Tucz


SLIDE dostarcza technologiczne rozwiązanie, które umożliwia monitorowanie procesu tuczu.

 • Szczegóły
 • Sprzęt
 • Zalety

Gromadzenie danych dzięki SLIDE pozwala poprawiać wydajność stada. Monitorowanie wszystkich parametrów dla grup loch, ale także indywidualnych zwierząt – zarówno loch jak i prosiąt (z wykorzystaniem SLIDE-Tag – kolczyka elektronicznego) daje możliwość pogłębionej analizy i precyzyjniejszego wnioskowania. SLIDE pozwala na optymalizację karmienia loch prośnych, zwiększanie miotności oraz sterowanie wagami urodzeniowymi. Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji otwiera nowe możliwości a automatyzacja procesów redukuje ilość pracy i ogranicza występowanie pomyłek.

 • Kolczyki elektroniczne
 
 • SPS - SLIDE Pen Scale
   • Waga kojcowa nie tylko waży zwierzęta, ale także automatycznie je identyfikuje. Dzięki okresowemu ważeniu tuczników, możliwe jest określenie przyrostu masy osobnika w danym czasie. Informacje te w zestawieniu z historią życia zwierzęcia oraz spożywaną przez niego paszą pozwalają podejmować lepsze dla produkcji decyzje w zakresie rozmnażania trzody.
 
 • SRG - SLIDE Reading Gate
   • Samodzielna bramka do skanowania zwierząt, sterowana za pomocą komputera lub SPM. Dzięki temu urządzeniu, całe grupy zwierząt są monitorowane w czasie poruszania się po określonym terenie.
 
 • SSM - SLIDE Smart Mobile
   • Jest to przenośny terminal z czytnikiem RFID oraz oprogramowaniem SLIDE. Urządzenie gromadzi informacje bezprzewodowo, ale umożliwia też zbieranie danych ręcznie, poprzez sczytywanie elektronicznych kolczyków. Po przeskanowaniu kolczyka możliwy jest dostęp do wszystkich danych na temat danego zwierzęcia. Dodatkowo, oprogramowanie może być unikalnie skonfigurowane w zależności od potrzeb klienta.
 • Łatwość użytkowania

 • Bezpieczeństwo danych

 • Poprawa wskaźnika wzrostu

 • Poprawa wskaźnika wykorzystania paszy

 • Przejrzystość

 • Automatyzacja pracy

 • Ograniczenie stresu odczuwanego przez zwierzęta

 • Redukcja czynności biurowo-administracyjnych
 

Ubój

Ubój


Dzięki SLIDE, historia życia każdego zwierzęcia jest kompletna i przejrzysta. System umożliwa lepszy przepływ informacji, precyzyjną ocenę ryzyka oraz redukuje asymetrię informacji.

 • Szczegóły
 • Sprzęt
 • Zalety

Dzięki SLIDE, identyfikacja i śledzenie życia poszczególnych osobników są dokładniejsze i oparte na konkrentnych danych. Zatem jakość produktu ma konkretne podłoże w danych, co wpływa na wzrost jego wartości.
Śledzenie zdrowia i ogólnego stanu zwierząt przy pomocy SLIDE, daje możliwość zmniejszenia śmiertelności zwierząt w transporcie. Takie analizy zwiększają z kolei przejrzystość działalności i pozwalają lepiej zarządzać łańcuchem produkcyjnym.

 • SAR - SLIDE Auto-FOM Reader
   • Jest to niezależny sprzęt służący do skanowania zwierząt kierowanych na ubój, który jest zintegrowany z systemami rzeźni. Czytnik pobiera dane z systemu ubojni i łączy je z konkretnym zwierzęciem uzupełniając w ten sposób jego historię.
  • Spieniężenie danych
 
  • Bezpieczeństwo danych
 
  • Bieżące monitorowanie efektywności
 
  • Monitorowanie ilości kilogramów mięsa dostarczanych przez lochę/knura
 
  • Automatyczna wymiana danych
 
  • Przejrzystość
 
  • Redukcja czynności biurowo-administracyjnych
 
  • Większa ilość tuczników docierająca do ubojni

Dobrostan

Dobrostan


Dzięki kompleksowym informacjom na temat poszczególnych zwierząt możliwe jest lepsze dbanie o ich dobrostan i zdrowie. Możliwe jest szybsze diagnozowanie chorób, a także im przeciwdziałanie oraz redukcja stresu odczuwanego przez zwierzęta. Zdalny i szybki dostęp do danych pozytywnie wpływa na dobrostan trzody.

 • Szczegóły
 • Sprzęt
 • Zalety

Więcej informacji o zwierzętach jest korzystne na każdym etapie produkcji wieprzowiny: od hodowli po zakup przez konsumentów. Zbieranie danych od urodzenia zwierzęcia stanowi ogromną zaletę dzięki możliwości weryfikacji wielu informacji z poszczególnych etapów życia. Śledzenie paramentrów od urodzenia do uboju, takich jak dostęp do światła, wody czy paszy (LCT/ECT/UCT), stosowanie antybiotyków, odczuwanie stresu czy ogólna dieta daje możliwość okreslenia rzeczywistego obrazu dobrostan zwierzęcia. Dzięki SLIDE możliwe jest zautomatyzowanie procesu zbierania danych co znacznie ogranicza ilość pracy dokumentacyjnej. System daje możliwość lepszego zarządzania czasem pracy oraz usprawnienia wielu procedur, co pozytywnie wpływa na dobrostan zwierząt.

 • SSM - SLIDE Smart Mobile
   • Jest to przenośny terminal z czytnikiem RFID oraz oprogramowaniem SLIDE. Urządzenie gromadzi informacje bezprzewodowo, ale umożliwia też zbieranie danych ręcznie, poprzez sczytywanie elektronicznych kolczyków. Po przeskanowaniu kolczyka możliwy jest dostęp do wszystkich danych na temat danego zwierzęcia. Dodatkowo, oprogramowanie może być unikalnie skonfigurowane w zależności od potrzeb klienta.
 • Wczesne wykrywanie chorób

 • Redukcja stresu odczuwanego przez zwierzęta

 • Bezpieczeństwo danych

 • Zdalny dostęp do danych niezbędnych dla weterynarzy

 • Zmniejszenie wskaźnika śmiertelności

Handel

Handel


Przejrzystość danych poprawia bezpieczeństwo żywieniowe oraz jakość produkcji. Dzięki temu wzrasta też zadowolenia konsumentów oraz rozumienie i świadomość rynku.

 • Szczegóły
 • Sprzęt
 • Zalety

Dzięki automatycznym analizom, SLIDE dostarcza prawdziwe informacje o zwierzętach. Umieszczenie na opakowaniu informacji o tym, że życie danego zwierzęcia monitorowane było od samego urodzenia, podnosi jakość produktu. Poszczególne zwierzęta analizowane są indywidualnie, a nie jako cała grupa, zatem dane są najbardziej wiarygodne i dostarczają kompleksowy obraz pochodzenia produktu. Kontrolowanie sposobu żywienia, dobrostanu i używania antybiotyków gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości żywności. Transparentność przyczynia się z kolei do wysokiego poziomu zadowolenia klienta oraz stanowi istotną wartość zwiększającą zyski przedsiębiorstwa.

 • SSM - SLIDE Smart Mobile
   • Jest to przenośny terminal z czytnikiem RFID oraz oprogramowaniem SLIDE. Urządzenie gromadzi informacje bezprzewodowo, ale umożliwia też zbieranie danych ręcznie, poprzez sczytywanie elektronicznych kolczyków. Po przeskanowaniu kolczyka możliwy jest dostęp do wszystkich danych na temat danego zwierzęcia. Dodatkowo, oprogramowanie może być unikalnie skonfigurowane w zależności od potrzeb klienta.
 
 • SRG - SLIDE Reading Gate
   • Samodzielna bramka do skanowania zwierząt, sterowana za pomocą komputera lub SSM. Dzięki temu urządzeniu, całe grupy zwierząt są monitorowane w czasie poruszania się po określonym terenie.
  • Zdrowie konsumentów
 
  • Bezpieczeństwo żywności
 
  • Wysoka jakość żywności
 
  • Wiarygodny i unikalny quasi-certyfikat
 
  • Możliwość szczegółowej identyfikacji
 
  • Przejrzystość całego życia zwierzęcia
 
  • Potwierdzenie jakości konkretnego produktu, a nie całego przedsiębiorstwa rolniczego
 
  • Zautomatyzowana wymiana danych pomiędzy partnerami biznesowymi

Super Analytics

Przy pomocy systemu Super Analytics masz możliwość zweryfikowania kluczowych wskaźników efektywności (KPIs). Dzięki temu możliwe jest lepsze zrozumienie Twojego przedsiębiorstwa oraz samej produkcji. Nowoczesna technologia oparta na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym dostarcza wiarygodną analizę stada i sprawia, że raportowanie jest szybsze i prostsze.

Stwórz przejrzysty obraz

Super Analytics gromadzi informacje w jednym miejscu, dzięki czemu analiza i porównywanie konkretnych parametrów jest łatwiejsze. System umożliwia także wprowadzanie danych z innych etapów cyklu produkcyjnego. Zdigitalizowany obraz segmentu produkcji ułatwia Twoją pracę i poprawia jej jakość.

Niech dane staną się częścią Twojego biznesu

Możesz wzbogacić każdy swój produkt o pakiet danych, który może być użyteczny na wielu etapach cyklu produkcyjnego. Stabilność informacji może być dla Ciebie dodatkowym źródłem dochodu.

Użyj danych, aby się rozwijać

Dzięki decyzjom podejmowanym w oparciu o konkretne dane, Twoja codzienna praca będzie lepsza. Szybsza możliwość reakcji oraz lepsze zarządzanie ryzykiem mogą uchronić Cię przez stratą pieniędzy oraz czasu. Wszystko to, jest możliwe dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi systemu Super Analytics. Zestawienie danych wyjściowych wraz z wynikami jest prostym sposobem na poprawę wydajności farmy.

image